CENÍK

Hudební produkci poskytuji za smluvní cenu.  Cena je stanovena vždy dohodou dle požadavku a potřeb zákazníka, odvislá podle druhu akce, náročnosti, délky trvání či vzdálenosti. Minimální účtovaná sazba je pak 10 000,- Kč/akci.

Začátek i konec produkce je plně v kompetenci klienta, stejně jako požadavek na ozvučení vnitřního či venkovního prostoru různých velikostí.

Dojde-li k objednání služeb DJe a následně ke stornování objednávky v čase kratším jak 24 hodin před konáním akce, má DJ právo na 100% ze svého domluveného honoráře!

Dojde-li k objednání služeb DJe a následně ke stornování objednávky, zaplacená záloha za služby propadá!

Cena zahrnuje:

  • Hudební produkci dle Vašeho přání a na smluvenou dobu
  • Profesionální ozvučení + instalaci techniky
  • Náklady na dopravu na akci a z akce
  • Světelné efekty
  • Moderování
  • Schůzku s klientem

Nezávazná poptávka